دوره‌های آموزش معلمان

محبوب‌ترین
پرمخاطب

همه دوره های آموزش معلمان

ما برای شما 1 دوره موجود یافتیم
مشاهده
رایگان

ابزارهای دیجیتال ضروری برای مشارکت دانش آموزان

5 درس
3.9 ساعت
همه سطح‌ها

درگیر کردن و برانگیختن دانش آموزان همیشه یک کار بسیار …

مبحثی که یاد خواهید گرفت
برای آموزش شرکتی به یک مربی بسیار جذاب تبدیل شوید
به یک طراح یادگیری موثر برای کلاس درس قرن بیست و یکم تبدیل شوید